Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre
09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
Når eleverne kommer i udskolingen, skal de vælge valgfag
De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode
Det er i høj grad en lokal afgørelse, hvor lang skoledagen skal være
Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne
Den enkelte folkeskoles ledelse består af skolebestyrelsen og skolelederen
Folkeskolens faglige og sociale fællesskaber er afgørende for inklusionen
Reformen, som trådte i kraft i 2014, indførte blandt andet en længere og mere varieret skoledag
Skolelederen skal fremlægge det kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen, så skolebestyrelsen kan udtale sig om det
Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for vikardækning
Tre obligatoriske emner indgår i undervisningen i folkeskolen
Børn, der har brug for støtte, skal tilbydes supplerende undervisning
Den sidste del af folkeskolens skoleforløb defineret som 7.-9. klassetrin
En del folkeskoler arbejder med linjeopdeling af udskolingen
Hvis kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen beslutter det, kan skolen opkræve kostpenge af forældrene, der dækker udgiften til elevernes forplejning på ekskursioner og lejrskoler mv.
Den åbne skole betegner skolens lovpligtige samarbejde med lokalsamfundet
Tosprogede børn skal i fornødent omfang undervises i dansk som andetsprog
Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne
Folkeskolelovens § 15, stk. 1 bestemmer, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.
AKT er en forkortelse for Adfærd, Kontakt og Trivsel
Er der en plads ledig i skolebestyrelsen og ingen stedfortræder, så skal der afholdes suppleringsvalg
Reglerne for skolebestyrelsesreferatet
Rammer for organisering og tilrettelæggelse af undervisningen på skolen
Samarbejdet mellem skole og forældre er indskrevet i folkeskoleloven, og skolebestyrelsens principper sætter retning for hvordan det skal foregå på den enkelte skole.
Brug af redegørelser ved tilsyn med skolens virksomhed
Retningslinjer for, hvordan forældre og skolen kan tale sammen, hvis der er konflikter om barnets skolegang m.v..
Folkeskolelovens § 13, stk. 2 foreskriver, at forældrene skal informeres om deres barns udbytte af undervisningen fra børnehaveklasse til 9. klasse i alle fag samt om barnets trivsel og udvikling.
Se: Skole-hjem-samtale
En ungdomsskole er et kommunalt uddannelsestilbud for unge mellem 14 og 18 år.
Se: Elevernes timetal

Sider