Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
11.06.24
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med øvelsen. Det gælder fx København og Nordfyns
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om skolebestyrelsens vigtige rolle og forældrenes
16.05.24
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som Skole og Forældre har startet. Forældre i hele
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser mellem børn end først antaget.
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om folkeskolens kvalitetsprogram, har skolebestyrelserne fået...
Ny venskabsundersøgelse, lavet af Skole og Forældres magasin Skolebørn, viser, at der sidder to børn i hver klasse, der ikke har nogen venner i klassen. Det kan have store konsekvenser for børnene...
2023 blev igen et rekordår for Forældrerådgivningen med 2800 opkald. Og det kunne være blevet til dobbelt så mange, da ca. hver anden forælder hver dag ringer forgæves. Samarbejdsudfordringer fylder...
De forældrevalgte i skolebestyrelserne på Frederiksberg er gået sammen og har stiftet en lokalafdeling under Skole og Forældre. Det er den syvende lokalafdeling i organisationen. 
De danske elever går tilbage både i matematik og læsning, og det gælder for både fagligt svage og stærke elever. Det viser den nye PISA-undersøgelse.
Det skal være lettere at få hjælp, når et barn mistrives. Derfor skal landets kommuner fra 2024 i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver region opbygge behandlingstilbud til børn og unge...
I dag præsenterede finansminister Nicolai Wammen finansloven for 2024, som alle partier undtagen Enhedslisten står bag. Midler til en pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...
Regitze Spenner Ishøy er genvalgt som næstformand efter kampvalg, og vil fortsat være en del af formandskabet for Skole og Forældre sammen med Rasmus Edelberg.
Mere frihed til at elever, lærere og pædagoger kan vælge og prioritere indhold i timerne, med større lokalt ledelsesrum og styrket stemme til skolebestyrelsen er nogle af hovedpunkterne i det nye...
Debatindlæg af Rasmus Edelberg, bragt i Altinget 11. oktober 2023
Undersøgelse viser, at besparelser gør ondt på skolerne. De fleste steder er budgettet allerede skåret ind til benet, så mange skolebestyrelser bekymrer sig om, hvad der sker, når de snart skal skære...
Ingen lejrture og udflugter ud af huset, færre lærere og pædagoger om børnene i hverdagen og højere priser på SFO og klubtilbud. Det er bare nogle af de konsekvenser, som de stramme budgetter og...
27 procent af forældrene svarer i en Epinionundersøgelse, som Danmarks Lærerforening står bag, at deres barn har haft problematisk skolefravær. Og det er noget, Rikke Alice Bille, der er leder af...
Regeringen har besluttet af løfte den kommunale serviceramme for 2024 med 650 mio. Der er et godt skridt på vejen, men slet ikke nok for løse de massive udfordringer, vi står overfor, mener formand...
Omkring halvdelen af forældre til børn i folkeskolen mener, at uro i “høj grad” forstyrrer undervisningen i deres barns klasse. Det har store konsekvenser for børnenes trivsel og læring.
I dag præsenteres en ny undersøgelse, der har fokus på kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Udover undersøgelsen, der bl.a. viser, at det kniber med tid og ressourcer til arbejdet, så...
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet. Her har vi mulighed for at mødes med politikere, interessenter og danskere, der som os er engagerede i at give alle børn en god skoledag. Her...
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre. Hvad gør vi for at få skabt en mere varieret...
Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til at løfte servicerammen, er der efter fraregning af...
For nylig fik I et brev fra lærerforeningerne i Danmarks seks største byer. De skriver til jer, fordi de er bekymrede for den danske folkeskole. Som forældre til de børn, der går eller skal gå i...
Reformkommission anbefaler bl.a. flere ressourcer til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), styrket praktisk undervisning og en ny toårig uddannelse som erstatning for 10. klasse. Formand for...
Der er opbakning fra forældrene til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes planer om at gøre skolen mindre boglig og mere praktisk. Hele 7 ud af 10 forældre ønsker endnu mere praktisk...
I mandags landede en aftale om finansloven 2023 med 5 måneders forsinkelse. Sænkelse af klasseloft og større mulighed for udskydelse af skolestart bliver forsinket, og kan først implementeres fra...
Over halvdelen af landets kommuner sparer på dette års skolebudget. Det viser en undersøgelse fra bladet Folkeskolen. Det er helt grotesk i en tid, hvor flere og flere børn mistrives.
På mange skoler vil der være ekstra fokus på trivsel, når Trivselsdagen 2023 løber af stablen fredag. Det er en vigtig dag. Men endnu vigtigere er det, at vi arbejder med trivsel hver dag. For alt...
Forældrerådgivningen har haft ualmindeligt travlt i 2022. Forældre ringer som aldrig før, og der sættes ny rekord i antallet af henvendelser med 2.501 i 2022 mod 1.757 i 2021. Og desværre ringer...
Skældud skal ud. Ud af skolen og ud af hjemmet. For skældud går ud over børns selvværd, læring og relationer. Og det får børn til at gøre mere af det, de ikke må. Nyt samarbejde mellem Skole og...
Den nye regering vil sætte folkeskolen fri og fortsætte udviklingen af skolen i partnerskabet ’Sammen om skolen’. Derudover skal der nedsættes en kommission for det gode børne- og ungeliv, der skal...
Folkeskolen har til opgave at sikre lige muligheder for god uddannelse til alle børn. Det er en grundpille under vores velfærdssamfund, og en af de vigtigste faktorer på vejen mod det mål er læreren...

Sider