Værdiregelsæt

Værdiregelsæt

Hvordan skal vi være på vores skole? Det er måske skolebestyrelsens vigtigste opgave at finde de værdier, som hjemmene og skolen kan være fælles om.

Folkeskolelovens § 44, stk. 4 forpligter skolebestyrelsen til at udarbejde et værdiregelsæt for skolen.

Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel for skolens elever og ansatte. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed, og det er gældende for hele skolen – voksne såvel som børn, skole såvel som SFO og fritidsundervisning mv.

Værdiregelsættet skal fremme et godt psykisk undervisningsmiljø på skolen med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem børn og voksne. Det skal også indeholde en overordnet anti-mobbestrategi for skolen, hvorved skolebestyrelsen inddrages i ansvaret for, at skolen overholder lov om undervisningsmiljø.

Et tydeligt og kendt værdiregelsæt  og ordensregler er et godt redskab til at opretholde disciplin og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen, hvis de indeholder klare regler for, hvad der er tilladt og ikke tilladt, og for, hvilke konsekvenser det har, hvis man overtræder reglerne.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
22.06.21
N
Online opslagsbog