Tag forældrene med!

Tag forældrene med!

Det er en forudsætning for al arbejde med inklusion, at forældrene på skolen forstår meningen med og bakker op om arbejdet med inklusion. Forældrene er en forudsætning for, at der er et fællesskab at blive inkluderet i.

Som almindelig forælder kan du blandt andet støtte fællesskabet ved at:

 • Tale anerkendende og konstruktivt om andre elever, forældre og lærere derhjemme, så dit barn får lyst til at deltage i skolens fællesskab.
 • Deltage i arrangementer som fester, juleklip og åbent hus-dage, fordi du dermed viser dit barn, at det er vigtigt at være med til at bygge fællesskabet op.
 • Være åben over for forældre, også dem, der ikke lige ligner dig selv, og indimellem sætte dig ved siden af nogen, du ikke kender, til festerne.
 • Deltage i forældremøder og være med til at definere regler og værdier for dit eget barns klasse.
 • Kommunikere respektfuldt og tillidsfuldt om dine egne børns vanskeligheder og/eller dine bekymringer i forhold til andre børn, så problemer kan løses i det åbne. 
 • Åbne dit hjem for alle klassens børn, for eksempel ved at bakke op om legegrupper eller opfordre dit barn til at lave legeaftaler med mange forskellige.

Som kontaktforældre kan I støtte fællesskabet ved at:

 • Være med til at planlægge forældremøder sammen med klasselæreren, gerne med hjælp fra Skole og Forældres værktøjer.
 • Fungere som primus motor på fællesarrangementer, der støtter fællesskabet, evt. inspireret af www.foraeldrefiduser.dk.
 • Være opsøgende over for forældre, som ikke er så synlige i forældrefællesskabet.
 • Agere bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen og klassens lærere.

Som skolebestyrelse kan I hjælpe ved at:

 • Formulere principper om inklusion og føre tilsyn med dette, gerne under inddragelse af den samlede forældregruppe.
 • Være med til at indskrive inklusion i skolens værdigrundlag.
 • Hjælpe skolens ledelse med at informere om skolens inklusionspolitik, for eksempel på forældreintra eller i et nyhedsbrev fra bestyrelsen.
 • Hjælpe skolens ledelse med at informere forældrene om, hvem de skal kontakte med spørgsmål om inklusion – både forældre til børn med særlige behov og uden.
 • Have tæt kontakt med skolens kontaktforældre.
 • Deltage i forældremøder i de enkelte klasser og besvare spørgsmål om skolens inklusionspolitik.
 • Udnævne trivselsambassadører blandt forældrene på skolen (ofte kontaktforældrene) og fungere som tovholder på deres aktiviteter.
 • Arrangere gå-hjem-møder, cafeaftener og foredrag for forældrene.

I kan læse mere om inddragelse af forældrene i inklusionsarbejdet på EMU - Danmarks LæringsportalI kan også finde gode råd til, hvordan I kan være med til at forebygge og stoppe mobning via kampagnen #DeVoksnesAnsvar. Endeligt kan i i artiklen Inklusion - en opgave for alle læse om, hvad man som forældre og elever kan gøre for at skabe bedre inklusion.

Læs også mere om inklusion og se film om inklusion og forældresamarbejde her. 

Senest opdateret den

4. juni 2020

af

cg

Læs også

07.05.20
Gå til kamp mod ensomhed på skolen
Hver tredje elev mangler nogen at være sammen med i skolen, viser en undersøgelse fra magasinet Skolebørn blandt 1.105 folkeskoleforældre. Ensomhed,...
24.02.20
Antimobbestrategien skal virke og være kendt
Forebyggelse af mobning i skolen kræver en fælles indsats og en fælles forståelse af de sociale mekanismer, der kan medføre mobning. Her har...

Læs også

07.05.20
Gå til kamp mod ensomhed på skolen
Hver tredje elev mangler nogen at være sammen med i skolen, viser en undersøgelse fra magasinet Skolebørn blandt 1.105 folkeskoleforældre. Ensomhed,...
24.02.20
Antimobbestrategien skal virke og være kendt
Forebyggelse af mobning i skolen kræver en fælles indsats og en fælles forståelse af de sociale mekanismer, der kan medføre mobning. Her har...