Rammer om det gode måltid

Rammer om det gode måltid

Det gode måltid handler ikke kun om, hvad der er i madkassen, men også om rammerne for måltidet. Her kan skolebestyrelsen spille en rolle ved at sætte fokus på måltidskulturen og lave principper for måltiderne på skolen

Sund mad og gode rammer om måltiderne er vigtige for børn og unges sundhed, trivsel og læring – uanset om skolen eller fritidsordningen tilbyder mad, eller om eleverne har madpakker med.

Fødevarestyrelsen har en række anbefalinger og guides, som er gode at læne sig op ad, hvis I vil skabe gode rammer for måltiderne - uanset om skolen har en madordning, eller eleverne har madpakker med.

Opfordringen er at overveje, hvilke muligheder I har på jeres skole for at gøre noget i forhold til:

  • Organisatoriske/strukturelle rammer
  • Fysiske rammer
  • Sociale rammer
  • Pædagogiske rammer

Al information er samlet på sitet altomkost.dk - og her kan I med fordel gå direkte til den særlige indgang for skoler og fritidsordninger.

Kig især på disse tre publikationer:

Vær opmærksom på, at hvis der er en kommunal madordning på skolen, så er der også krav om (folkeskolelovens § 44, stk. 9), at skolebestyrelsen fastsætter et princip for ordningen.

Læs mere om principper her.

 

Senest opdateret den

23. juni 2021

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...