Inspirationsprincip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Inspirationsprincip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Skole og Forældre har udviklet dette princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. til inspiration til skolebestyrelserne.

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden

Formål

 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.
 • Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.
 • Skolen tilstræber af afholde f.eks. morgensamling som et ugentligt samlingspunkt for hele skolen.

Ekskursioner og lejrskoler

Formål

 • Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte levernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
 • Skolen tilstræber at afholde alle udgifter til kost i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler [folkeskoleloven, § 40, stk. 5, og § 50, stk. 7]
 • Skolen tilstræber, at eventuel betaling af kostpenge til ekskursioner eller lejrskole kommer på dagsordenen for et forældremøde.
 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde.
 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst to gange i løbet af skoletiden.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant.
 • Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.
 • Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne.

Forældrenes ansvar

 • Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

Skolerejser

Formål

 • Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens samvær og fælles oplevelser.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på skolerejse mindst en gang i løbet af skoletiden.
 • Skolerejser planlægges i fællesskab mellem elever, forældre og personale.
 • Skolen bidrager så vidt muligt til, at elever og forældre i fællesskab kan rejse midler, som kan dække udgifter til en skolerejse.
 • Skolen bør sikre, at elever er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket under skolerejser.
 • Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger skolerejsen, tilbyder skolen alternativ undervisning.
 • Der bør ikke afholdes skolerejser, som ekskluderer nogen på grund af økonomi.
 • Skolen afholder så vidt muligt udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse.
 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på skolerejser kommer på dagsordenen for et forældremøde.

Forældrenes ansvar

 • Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifter til en skolerejse.

Praktik og brobygning

Formål

 • Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle elever kommer i praktik i 8. og 9. klasse.
 • Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.
 • Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.
 • Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne.

De næste skridt

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, folkeskoleloven og Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Folkeskoleloven angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.”

 

Senest opdateret den

3. marts 2017

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...