Find skolens værdier gennem en idekonkurrence

Find skolens værdier gennem en idekonkurrence

En effektiv og let tilgængelig metode til at finde frem til værdierne, der skal danne grundlag for skolens værdiregelsæt, kan være "idekonkurrence".

"Idekonkurrence" er en proces, der kan bruges i grupper på over 30 personer, så alle deltagere bliver engageret og får bragt deres bedste bud på skolens kerneværdier frem og i fællesskab får værdierne prioriteret. Det handler naturligvis ikke om at finde på nye værdier, men om at pejle sig ind på de værdier, der kendetegner skolen eller den skole, man ønsker. Det hele er gennemført på tre kvarter, og fællesskabet i processen styrker tilslutningen til resultatet. Deltagerne kan være f.eks. elevrådet, kontaktforældrene og medarbejdergruppen.

  1. Alle deltagere får hver et kort, hvor de skriver deres bud på en af skolens værdier. Det kan være en værdi, man ønsker for skolen, eller en værdi, man vurderer skolen allerede har, f.eks. ”fællesskab” eller "faglighed".
  2. Med bagsiden af kortet opad går alle rundt og bytter kort i ca. et minut, så det bliver skjult, hvem der har skrevet hvad.
  3. Mødelederen ringer med en klokke, og så skal hver deltager finde en makker. De har hver et kort med et værdiord eller en værdisætning, og de skal nu i fællesskab fordele syv point mellem de to kort. F.eks. to point til det ene og fem point til det andet. Pointene skrives ned på respektive kort, hvorefter makkerne bytter kort.
  4. Punkt tre udføres fem gange i hurtigt tempo. Det tager i alt ca. et kvarter. Til slut regner man sammen, hvor mange point, der er på det kort, man har i hånden.
  5. Instruktøren spørger nu efter de kort, der har flest point. Et kort kan maksimalt have 35 point, så man tæller ned fra 35 og skriver løbende de vindende forslag på en flipover, indtil I har et passende antal.

Ud fra den bruttoliste af værdiord eller -sætninger, der kommer ud af idekonkurrencen, udvælger skolebestyrelsen eller den arbejdsgruppe, skolebestyrelsen har nedsat, skolens værdier. Det er endnu dog kun løse ord, som må gøres konkrete i forhold til skolens dagligdag, før der er tale om et værdiregelsæt. Men idekonkurrencen sætter refleksionen i gang og gør det lettere at komme videre i arbejdet: Der er nu konkrete værdiord at tage udgangspunkt i, og alle, der har været involveret, er sat i gang med at reflektere over skolens værdier.

Læs mere i "Værktøj til værdiregelsæt"

 

Senest opdateret den

2. oktober 2015

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...