Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Inspiration til skolebestyrelsens arbejde med princippet for elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

I februar 2017 vedtog folketinget en ændring af folkeskoleloven, der blandt andet føjede endnu et punkt på listen over obligatoriske principper. Det er § 44, stk. 2, nr. 2, som hedder ”skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber”. Ændringen gælder fra 1. august 2017. Baggrunden var rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersynet” fra maj 2016, hvor de blandt andet foreslås, at skolebestyrelserne skal udarbejde principper for inkluderende læringsmiljøer og skolens arbejde med elevernes udvikling skolens fællesskaber.

Det nye princip skal ses i sammenhæng med en anden, samtidig ændring af folkeskoleloven. Det var § 18, stk. 2, der fik en ny formulering, så der nu står:

”Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, planlægger og tilrettelægger undervisningen, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.”

Det er netop med henblik på at understøtte, at der skabes faglige og sociale fællesskaber og dermed et inkluderende læringsmiljø i skolerne, at skolebestyrelserne forpligtes til udarbejde principper for dette.

Mange skoler har allerede et princip for inklusion, som det vil være oplagt at tage udgangspunkt i, når skolebestyrelsen skal fastsætte dette nye princip.

I lov-forarbejderne til § 44, stk. 2, nr. 2, er der peget på, at principperne fx kunne handle om:

  • At skabe en fælles forståelse af inkluderende fællesskaber, herunder en fælles sprogbrug m.m.
  • Hvordan forældrene kan støtte op om fællesskaber for alle elever på skolen.
  • Hvordan eleverne kan inddrages i at skabe og vedligeholde inkluderende fællesskaber.
  • Hvordan der i forbindelse med overgang fra dagtilbud til skole kan arbejdes for, at alle elever bliver en del af fællesskabet i skolen.
  • Hvad der forventes af skolens ledelse, medarbejdere, forældre og elever i forhold til at skabe et inkluderende læringsmiljø på skolen.
  • Hvordan der kan arbejdes med viden og kompetencer i forhold til elevernes forskellige behov.

Skole og Forældre har i samarbejde med Det Centrale Handicapråd udarbejdet sitet inklusionsklar.dk, der rummer en række værktøjer til skolebestyrelsens arbejde med inklusion. Der er således også et princip for inklusion, der kan tjene som inspiration til arbejdet med et princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Se også:

"Skolebestyrelsens arbejde - inklusion" (Publikation, der kan downloades)

Refleksionsskema med spørgsmål, der fører jer igennem arbejdet

Plan for implementering, der sikrer overgangen til udmøntning og tilsyn

 

Senest opdateret den

1. november 2018

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne